Povolenky Závlaha Voletice (Voletický rybník)

Povolenka Cena
Počet úlovků
MO1 - dospělí se zaplaceným vkladem 1.800,- Kč 25 ks
MO2 - dospělí bez zaplaceného vkladu 3.600,- Kč 25 ks
MO3 - ZTP, TP se zaplaceným vkladem 1.300,- Kč 25 ks
MO4 - ZTP, TP bez zaplaceným vkladem 2.500,- Kč 25 ks
MP děti - děti do 15-ti let 1.100,- Kč 25 ks
MP mládež - mládež 16 - 18 let 1.600,- Kč 25 ks
Hostovská (roční)
6.000,- Kč 25 ks
Hostovská (týdenní) 1.400,- Kč 8 ks
Hostovská (denní) 400,- Kč 2 ks
Dětská hostovská prázdninová povolenka (platnost 1.7. - 31.8.) 1.800,-Kč 12 ks

 

Prodejní místa

Čerpací stanice pohonných hmot Luže                           Přemysl Kašpar
tel.: 467 771 017                           tel.: 721 287 626
Zobrazit na Mapy.cz                            

Povolenky: hostovské denní a týdenní

                          Povolenky: hostovské roční

 

Kupující hostovskou povolenku musí mít vždy s sebou platný rybářský lístek.

Hostovská povolenka nebude vydána osobám, které mají pouze zkušební rybářský lístek platný po dobu 30 dní (tzn. povolenku lze vydat pouze osobám s platným rybářským lístkem vydaným na dobu 10 let, 3 roky, 1 rok nebo na dobu neurčitou).

Denní a týdenní povolenky je nutné vracet ihned po skončení jejich platnosti do nerezových schránek rozmístěných u Voletického rybníka.

Mapa voletického rybníka

Vyznačení ochranného rybího pásma - zde platí ZÁKAZ RYBOLOVU.


Dodatek k rybářskému řádu Závlaha Voletice platný od 1. 1. 2024 pro

ROČNÍ POVOLENKU (vč. hostovské roční)
 1. Lovné míry ryb: kapr 40 cm, amur 70 cm, candát 50 cm, štika 65 cm, úhoř 50 cm; kapr s délkou nad 60 cm včetně musí být vrácen vodě.
 2. Zavážení a zanášení návnady a nástrahy je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoli označovat krmná místa. Při lovu na živou či mrtvou rybičku je povolen pouze jeden jednoháček.
 3. Lov dravců – štika, candát, sumec, bolen – je povolen pouze 3 dny v kalendářním týdnu. V kalendářním týdnu si smí lovící ponechat pouze 1 ks štiky nebo 1ks candáta, ne však jejich kombinaci. V době od 1. 11. do 31. 12. je lov dravců povolen pouze na umělou nástrahu. Před zahájením lovu dravců se v povolence zakroužkuje datum.
 4. V denním úlovku smí být nejvýše 3 ks lína.
 5. Na roční povolenku si smí lovící ponechat max. 25 ks ušlechtilých ryb, z toho nejvýše 7 ks dravců (štika, candát).
 6. Přisvojením si druhé ušlechtilé ryby (kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec) denní lov končí.
 7. V ostatních případech platí Rybářský řád vydaný ČRS pro rok 2022 – 2023.
 8. Každý ulovený jeseter musí být neprodleně vrácen vodě.
 9. Zakoupením povolenky se její držitel zavazuje ke spolupráci s rybářskou stráží. Bude-li požádán, umožní kontrolu svého vozidla. Pokud tak neučiní, bude mu odebrána povolenka (bez náhrady) a udělen zákaz rybolovu.
 10. Při porušení rybářského řádu bude držiteli povolenka odebrána bez náhrady. Může mu být udělen bezpodmínečný zákaz rybolovu na nádrži.
 11. Po ukončení platnosti odevzdejte povolenky do nerezových schránek rozmístěných kolem vodní nádrže.
 12. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na označených místech.

 

Dodatek k rybářskému řádu Závlaha Voletice platný od 1. 1. 2024 pro

TÝDENNÍ HOSTOVSKOU POVOLENKU
 1. Lovné míry ryb: kapr 40 cm, amur 70 cm, candát 50 cm, štika 65 cm, úhoř 50 cm; kapr s délkou nad 60 cm včetně musí být vrácen vodě.
 2. Zavážení a zanášení návnady a nástrahy je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoli označovat krmná místa. Při lovu na živou či mrtvou rybičku je povolen pouze jeden jednoháček.
 3. Lov dravců – štika, candát, sumec, bolen – je povolen pouze 3 dny v kalendářním týdnu. V kalendářním týdnu si smí lovící ponechat pouze 1 ks štiky nebo 1ks candáta, ne však jejich kombinaci. V době od 1. 11. do 31. 12. je lov dravců povolen pouze na umělou nástrahu. Před zahájením lovu dravců se v povolence zakroužkuje datum.
 4. V denním úlovku smí být nejvýše 3 ks lína.
 5. Na týdenní hostovskou povolenku si smí lovící ponechat max. 8 ks ušlechtilých ryb.
 6. Přisvojením si druhé ušlechtilé ryby (kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec) denní lov končí.
 7. V ostatních případech platí Rybářský řád vydaný ČRS pro rok 2022 – 2023.
 8. Každý ulovený jeseter musí být neprodleně vrácen vodě.
 9. Zakoupením povolenky se její držitel zavazuje ke spolupráci s rybářskou stráží. Bude-li požádán, umožní kontrolu svého vozidla. Pokud tak neučiní, bude mu odebrána povolenka (bez náhrady) a udělen zákaz rybolovu.
 10. Při porušení rybářského řádu bude držiteli povolenka odebrána bez náhrady. Může mu být udělen bezpodmínečný zákaz rybolovu na nádrži.
 11. Po ukončení platnosti odevzdejte povolenky do nerezových schránek rozmístěných kolem vodní nádrže.
 12. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na označených místech.

 

Dodatek k rybářskému řádu Závlaha Voletice platný od 1. 1. 2024 pro

DENNÍ HOSTOVSKOU POVOLENKU
 1. Lovné míry ryb: kapr 40 cm, amur 70 cm, candát 50 cm, štika 65 cm, úhoř 50 cm; kapr s délkou nad 60 cm včetně musí být vrácen vodě.
 2. Zavážení a zanášení návnady a nástrahy je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoli označovat krmná místa. Při lovu na živou či mrtvou rybičku je povolen pouze jeden jednoháček.
 3. Lov dravců – štika, candát, sumec, bolen – je na jednodenní hostovskou povolenku zakázán, a to jakýmkoli způsobem (rybička, umělá nástraha). V případě ulovení štiky, candáta, sumce nebo bolena bude tato ryba neprodleně vrácena vodě.
 4. V denním úlovku smí být nejvýše 3 ks lína.
 5. Přisvojením si druhé ušlechtilé ryby (kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec) denní lov končí.
 6. V ostatních případech platí Rybářský řád vydaný ČRS pro rok 2022 – 2023.
 7. Každý ulovený jeseter musí být neprodleně vrácen vodě.
 8. Zakoupením povolenky se její držitel zavazuje ke spolupráci s rybářskou stráží. Bude-li požádán, umožní kontrolu svého vozidla. Pokud tak neučiní, bude mu odebrána povolenka (bez náhrady) a udělen zákaz rybolovu.
 9. Při porušení rybářského řádu bude držiteli povolenka odebrána bez náhrady. Může mu být udělen bezpodmínečný zákaz rybolovu na nádrži.
 10. Po ukončení platnosti odevzdejte povolenky do nerezových schránek rozmístěných kolem vodní nádrže.
 11. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na označených místech.

Rybářské lístky

Na základě novely zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde žadatel zaplatí za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

1 rok   100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
3 roky   200 Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let   500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

 

tl_files/fotografie/ostatni/rybarvzor.jpg

Správní poplatek za vydání rybářského lístku zaplatí v poloviční výši osoba mladší 15 let, žáci nebo studenti odborných škol studujících rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží-li se správnímu úřadu potvrzením o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Městský úřad Skuteč je příslušný k vydávání rybářských lístků občanům trvale žijících v obcích Bor u Skutče, Hluboká, Leštinka, Luže, Mrákotín, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Střemošice, Vrbatův Kostelec a Zderaz.

Rybářské lístky se vydávají v úřední dny v budově Městkého úřadu Skuteč.