Pokud se chcete pochlubit svým úlovkem z našeho revíru na webových stránkách, můžete nám vaše fotografie poslat s komentářem na e-mailovou adresu info@rybariluze.cz.

Popis revírů

Revír 451 755 (Voletický rybník) - mimopstruhový

 • tvoří Voletický rybník  o rozloze 10 ha
 • na revíru hospodaří místní organizace samostatně - platí zde pouze povolenky vydané místní organizací Luže
 • platí rybářský řád vydaný ČRS VčUS Hradec Králové pro aktuální rok s dodatkem (viz. níže)
 • lovené ryby: kapr, amur, lín, štika, candát, úhoř

Stanovy ČRS

Stanovy Českého rybářského svazu jsou ke stažení zde.

Dodatek k rybářskému řádu - pro mimopstruhovou vodu ČRS MO Luže

. revíru 451 755 platný od 1. 1. 2022

 1. Lovné míry ryb: kapr – 40 cm, amur – 70 cm, candát – 50 cm, štika – 65 cm, úhoř – 50 cm; kapr s délkou nad 60 cm včetně musí být vrácen vodě.
 2. Zavážení a zanášení návnady a nástrahy je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoli označovat krmná místa. Při lovu na živou či mrtvou rybičku je povolen pouze jeden jednoháček.
 3. Lov dravců – štika, candát, sumec, bolen – je povolen pouze 3 dny v kalendářním týdnu. V kalendářním týdnu si smí lovící ponechat pouze 1 ks štiky nebo 1ks candáta, ne však jejich kombinaci. V době od 1. 11. do 31. 12. je lov dravců povolen pouze na umělou nástrahu. Před zahájením lovu dravců se v povolence zakroužkuje datum.
 4. V denním úlovku smí být nejvýše 3 ks lína.
 5. Na roční povolenku si smí lovící ponechat max. 25 ks ušlechtilých ryb, z toho nejvýše 7 ks dravců (štika, candát).
 6.  Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na označených místech.
 7. Do ušlechtilých ryb patří: kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec.
 8. Přisvojením si druhé ušlechtilé ryby denní lov končí.
 9. Po ukončení platnosti odevzdejte povolenky do nerezových schránek rozmístěných kolem vodní nádrže.
 10. Ve všech ostatních případech platí platný Rybářský řád vydaný ČRS.
 11. Každý ulovený jeseter musí být neprodleně vrácen vodě.

 

tl_files/fotografie/Dodatky/Denni host.png

 

tl_files/fotografie/Dodatky/Tydenni host.png

 • Kupující hostovskou povolenku musí mít s sebou platný rybářský lístek a členskou legitimaci se známkou na příslušný rok.

 

 • Jednodenní a týdenní povolenky je nutné vracet ihned po skončení jejich platnosti do nerezových schránek u Voletického rybníka.
Mapa voletického rybníka
Mapa voletického rybníka

Revír 453 051 (Novohradka 3) - pstruhový

 • od jezu v Jenišovicích k mostu u chaty Polanka u Nových hradů - 17km (8ha)
 • platí územní, celosvazové a celorepublikové povolenky

Všechny přítoky a hlavní tok od mostu u chaty Polanka až k pramenům jsou chovné - LOV RYB ZAKÁZÁN!

Změna vydávání rybářských lístků

Na základě novely zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde žadatel zaplatí za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

1 rok   100,- Kč
1 rok
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
50,- Kč
3 roky
  200,- Kč
3 roky
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
10 let
  500,- Kč
10 let
pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč

tl_files/fotografie/ostatni/rybarvzor.jpg
Správní poplatek za vydání rybářského lístku zaplatí v poloviční výši osoba mladší 15 let, žáci nebo studenti odborných škol studujících rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží-li se správnímu úřadu potvrzením o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Městský úřad Skuteč je příslušný k vydávání rybářských lístků občanům trvale žijících v obcích Bor u Skutče, Hluboká, Leštinka, Luže, Mrákotín, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Střemošice, Vrbatův Kostelec a Zderaz.

Rybářské lístky se vydávají v úřední dny v budově Městkého úřadu Skuteč, Palackého nám. 133, ve II. poschodí, číslo dveří 309.