Historie

Založení rybářského spolku

Rybářský spolek pro Luži a okolí byl založen v roce 1925 Edvardem Kozlíkem a Antonínem Vildem. Město Luže pronajalo spolku právo rybolovu a později toto právo odprodalo za obnos 500,- Kč. Mimo to rybářský spolek zakoupil od Rybářského spolku v Rychnburku právo rybolovu od mostu u vodárny ve Zdislavi až ke farské louce v Jenišovicích.

Edvard Kozlík
Eduard Kozlík

Prvním předsedou rybářského spolku byl Edvard Kozlík (ředitel záložny) a poté František Kašpar (sládek pivovaru na Košumberku), Leopold Čeloud (vrchní poštmistr v Luži) a opět Edvard Kozlík a následně od roku 1950 František Zunt (pekař). V době od roku 1949 byl změněn stav povodí a to od pramenů řeky Novohradky včetně všech přítoků až po splav v Jenišovicích. Dále došlo ke změně jména spolku a to na Československý svaz rybářů, místní organizace Luže.

Od října 1959 měl spolek (organizace) svou vlastní klubovnu v domě č.p. 56, v niž se konala první členská schůze za účasti delegáta kraje pana Kohoutka, a kde byl jmenován zakladatel spolku Edvard Kozlík čestným členem.

V současné době má místní organizace Luže 148 členů (dospělí 125, mládež 6, děti 17).

Zde si můžete stáhnout lovební řád, který byl schválen na členské schůzi dne 17. dubna 1925: